Jaunumi

S

Skolas vīzija un misija

Jaunumi / 31 May 2020

Savstarpējas cieņas pilna, radoša, droša skola, kurā katram ir iespēja pilnveidot savas spējas, vērtīborientāciju, līdzdalību un līdzatbildību izglītības procesā Lasīt vairāk

Zaļā domāšana nākotnei

Jaunumi / 31 May 2020

Mūsu Zaļajai zemei vajadzīgi zaļi domājoši nākotnes cilvēki.Arī sākumskola „Taurenītis” ir  viena no tām skolām ,kurai tuvs ir zaļais dzīvesveids. Lasīt vairāk

Būsim veseli un stipri

Jaunumi / 31 May 2020

Veselīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa ir fiziskās aktivitātes. Sākumskolā „Taurenītis” sportiskās aktivitātes ir cieņā. Lasīt vairāk

S

Skolas forma

Jaunumi / 31 May 2020

Sākot ar šo mācību gadu ir iespēja pasūtīt skolas formas. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem. Lasīt vairāk