Tradīcijas

Kategorija: Galerijas / 2020. gada 31. maijs

Skolas darbības laikā ir izveidojušās daudzas tradīcijas. Tradīcijas, kuras uztur un glabā. tradīcijas, kas ir sava veida vizītkarte, sinonīms vārdam ”Taurenītis”. Tie ir svētki, kurus gaida liels un mazs. Svētki, kādi ir tikai mūsu skolā.

1.septembris - Zinību diena-atkaltikšanās prieks „Taurenīša” saimei. Skolas zvana aicinošā balss, pirmā jaunā mācību gada klases stunda un svētku pusdienas.

18.novembris - Latvijas valsts proklamēšanas diena-viktorīna, pētnieciskie darbi, apsveikumi, svētku koncerts. Mūsu darbs, zināšanas, mīlestība Tēvzemei. 

Ziemassvētki - klusais pārdomu laiks. Kopīgā piparkūku cepšana. Balta miera un ticības vītais koncerts Dubultu baznīcā visiem labas gribas cilvēkiem. Klašu uzvedumi skolā  savam un vecāku priekam. 

Mātes diena - ģimenes kopābūšanas svētki. Sirsnībā un mīļumā veidotā koncertprogramma –pedagogu sveiciens un bērnu paldies vecākiem un vecvecākiem.

Dārza svētki - jautrs, krāsains, atraktīvs mācību gada noslēgums, kas skolas dārzā pulcina visu sākumskolas „Taurenītis” saimi, absolventus un viesus.