Skolas vīzija un misija

Kategorija: Jaunumi / 2020. gada 31. maijs

Misija
Savstarpējas cieņas pilna, radoša, droša skola, kurā katram ir iespēja pilnveidot savas spējas, vērtīborientāciju, līdzdalību un līdzatbildību izglītības procesā

Vīzija
Skola, kura mainās līdz ar laiku, kurā iegūtā izglītība balstās uz augstu sadarbības kultūru, drošu fizisko, psiholoģisko vidi un ir stabils pamats plašām tālākizglītības iespējām