Izglītības programma

 

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma kods 01 01 11 11
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem kods 01 01 55 11
  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.kl.) humanitārā un sociālā virziena programma kods 11 01 21 11
  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.kl.) programma kods 11 01 11 11
Informācija par skolu Jūrmalas mājas lapā