Būsim veseli un stipri

Kategorija: Jaunumi / 2020. gada 31. maijs
Būsim veseli un stipri

Veselīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa ir fiziskās aktivitātes. Sākumskolā „Taurenītis” sportiskās aktivitātes ir cieņā.

Katru gadu audzēkņi un pedagogi aktīvi un ar prieku piedalās Olimpiskajā dienā. Skola ir iesaistījusies arī  LOK rīkotajā akcijā „Sporto visa klase”.