• 2nd-slide

    Gribēt! Zināt! Prast! Radošu, veiksmīgu, izturīgu jauno mācību gadu!

  • 1st-slide

    Gribēt! Zināt! Prast! Radošu, veiksmīgu, izturīgu jauno mācību gadu!

S

Skolas vīzija un misija

Jaunumi / 2015. gada 30. septembris

Savstarpējas cieņas pilna, radoša, droša skola, kurā katram ir iespēja pilnveidot savas spējas, vērtīborientāciju, līdzdalību un līdzatbildību izglītības procesā Lasīt vairāk

Zaļā domāšana nākotnei

Jaunumi / 2014. gada 13. novembris

Mūsu Zaļajai zemei vajadzīgi zaļi domājoši nākotnes cilvēki.Arī sākumskola „Taurenītis” ir  viena no tām skolām ,kurai tuvs ir zaļais dzīvesveids. Lasīt vairāk

Būsim veseli un stipri

Jaunumi / 2014. gada 12. oktobris

Veselīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa ir fiziskās aktivitātes. Sākumskolā „Taurenītis” sportiskās aktivitātes ir cieņā. Lasīt vairāk

S

Skolas forma

Jaunumi / 2014. gada 24. augusts

Sākot ar šo mācību gadu ir iespēja pasūtīt skolas formas. Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem. Lasīt vairāk

T

Tradīcijas

Galerijas / 2014. gada 24. augusts

Skolas darbības laikā ir izveidojušās daudzas tradīcijas. Tradīcijas, kuras uztur un glabā. tradīcijas, kas ir sava veida vizītkarte, sinonīms vārdam ”Taurenītis”. Tie ir svētki, kurus gaida liels un mazs. Svētki, kādi ir tikai mūsu skolā. Lasīt vairāk